We can make you dance.

ALGEMENE VOORWAARDEN:


1) De cursist(e) zal ten allen tijde de door het (onderwijzend) personeel gegeven aanwijzingen stipt opvolgen. 

2) Kosten van enig ongeval of letsel opgelopen als gevolg van deelname aan de lessen, kunnen niet op Dansstudio Remix verhaald worden, behoudens aanwijsbare nalatigheid van die zijde.

3) De cursist(e) is verantwoordelijk voor alle hem/haar toebehorende eigendommen. Bij verlies of beschadiging daarvan – door welke oorzaak dan ook – vrijwaart hij/zij Dansstudio Remix van alle aanspraken.

4) Verlies of schade toegebracht aan eigendommen van Dansstudio Remix door toedoen van de cursist(e) wordt op hem/haar verhaald.

5) Dansstudio Remix behoudt zich het recht voor – indien nodig – roosterwijzigingen toe te passen.

BETALINGSVOORWAARDEN:

1) Wanneer u er voor kiest om per maand het lesgeld te betalen kan dit alleen via een automatische incasso-opdracht. Het formulier hiervoor zit aan het inschrijfformulier.
Kiest u voor een halfjaar-abonnement of jaarabonnement  dan krijgt u altijd van ons een factuur toegestuurd

2) Bij een maandelijkse incasso wordt het lesgeld aan het einde van de maand geïncasseerd voor de daarop volgende maand. (Bijvoorbeeld: er wordt eind September geïncasseerd voor Oktober, enz.)

3) Het lesgeld is gebaseerd op 12 maanden per jaar, dus ook in de vakanties gaat de automatische incasso door.

4) Bij een maandelijkse incasso hoort een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
Deze opzegging dient schriftelijk te worden doorgegeven, bij voorkeur via het uitschrijfformulier op deze website http://www.remixstreetdance.nl/inschrijven/opzeggen of door een email te sturen naar:
info@remixstreetdance.nl

U krijgt altijd een bevestiging van uw uitschrijving!

Bekijk hier de tarieven

Onze

voorwaarden

Lees de voorwaarden hiernaast goed door voor je je inschrijft. Dan weet je waar je je handtekening voor zet en zijn er achteraf nooit verassingen. (minderjarigen laten een van de ouders/verzorgers tekenen!) De voorwaarden vind je ook op het inschrijfformulier. Mochten er vragen zijn omtrent onze voorwaarden, neem dan contact op via de contact pagina

Dansstudio Remix behoudt zich het recht voor - indien nodig - wijzigingen toe te passen.